14 juni 2021
Ridderkerk
Christelijk Onderwijs in de gemeente Ridderkerk
Onderwijsinstellingen van het soort Basisschool in de gemeente Ridderkerk.
Scholen
Basisschool
Selectie instellingen in de gemeente Ridderkerk
1. De Rehobothschool
Verlengde Kerkweg 23, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
2. De Klimop
Mr. Treubstraat 3, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
3. Basisschool De Wingerd
Da Costalaan 1, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
4. Chr Nat Bs De Regenboog
Reijerweg 60, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
5. Chr Basissch de Bongerd
Patrijs 28 -29, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
6. De Fontein Sch v Chr Bo
Scheldeplein 4, RIDDERKERK
Protestants-Christelijk
7. Ds. G.H. Kerstenschool
Margriete van Comenestr 2, RIDDERKERK
Reformatorisch