2 augustus 2021
Ver v Chr Bo od Zinspr Laat de Kind t mij komen
Ver v Chr Bo od Zinspr Laat de Kind t mij komen
Behalve onder de naam Ver v Chr Bo od Zinspr Laat de Kind t mij komen ook bekend onder de naam Ver v Chr Basisonderwijs.
0180423718
Bestuur van Instelling te Ridderkerk, Zuid-Holland
Adres
Oudelandseweg 102
2981BV RIDDERKERK
Protestants-Christelijk