21 juni 2021
Chr. School voor Praktijkonderwijs De Hoeksteen
Chr. School voor Praktijkonderwijs De Hoeksteen
Behalve onder de naam Chr. School voor Praktijkonderwijs De Hoeksteen ook bekend onder de namen De Hoeksteen School voor PRO, De Hoeksteen en Chr. School voor Praktijkonderwijs De Hoeksteen, PRO.
0523267700
Voortgezet Onderwijs te Hardenberg, Overijssel
Adres
Verlengde Korte Steeg 18
7772RZ HARDENBERG
Protestants-Christelijk