16 juli 2024
Speciale School
Christelijk Onderwijs, Speciale School
Onderwijsinstellingen van het soort Speciale School.
Zie ook het overzicht van de soorten onderwijs.
Speciale School in de provincie Friesland
Instellingen van het soort Speciale School in de provincie Friesland
Zie ook het overzicht van provincies voor instellingen van het soort Speciale School.
4 scholen
1. De Witakker
Marderleane 1, RIJS
Algemeen bijzonder
2. De Wingerd sovso-zmlk
De Klimmer 21, DAMWALD
Protestants-Christelijk
3. Piet Bakkerschool SO/VSO-zml
Plevierenpad 3, SNEEK
Protestants-Christelijk
4. De Rank sovso-zmlk
Klokhuislaan 4, DRACHTEN
Protestants-Christelijk